Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ježíš mě uzdravil z homosexuality

Jmenuji se Přemek, je mi 19 let a chci se s vámi podělit o svědectví o svém uzdravení. Jedná se o důležitý problém homosexuality. Chtěl bych dosvědčit, jak Bůh léčí zranění a sklony, z nichž se zdánlivě vyléčit nelze. Na gymnáziu a lyceu jsem byl jako každý jiný kluk. Měl jsem dívky, s jednou jsem byl dokonce rok a půl. Opravdu jsem se cítil být do nich zamilovaný. Ale v podvědomí jsem cítil ještě něco – něco, co mě děsilo. Cítil jsem se být přitahován muži. Na začátku to byly pouze „nevinné“ fantazie. Později – jako, bohužel, dost kluků v mém věku – jsem měl problémy s čistotou. Při masturbaci jsem myslel na chlapce a prohlížel jsem si homosexuální pornografii. Jednou došlo i k orálnímu sexu. Nechci se rozepisovat o tom, co přesně jsem dělal, protože o to tady nejde. Jak nyní píši o minulosti, cítím nechuť k tomu, co jsem dělal.

Vím však, že když popisuji, co jsem tehdy dělal, a k jaké změně u mě došlo, mohu pravdivě potvrdit Boží milosrdenství. Cítím odpor vůči tomu, co jsem dělal, ale ne sám ze sebe, protože to satan nás hanobí a žaluje, když říká, že nic neznamenáme a že jsme v Božích očích oškliví. Pravda je poněkud jiná. Ano, jestliže to, co děláme, je v Božích očích odporné, On nás nezatracuje, ale mluví, aby námi „otřásl“, abychom se obrátili, neboť takovými činy se hanobíme sami. „A podobně i muži nechali přirozeného styku se ženou a vzplanuli náklonností k sobě navzájem. Muži páchali nestoudnosti s muži, a tak zakusili sami na sobě zasloužený trest za svoje poblouznění“ (Řím 1,27). „Nebo nevíte, že nespravedlivým se nedostane podílu v Božím království? Nemylte se! Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani zhýralci, ani lidé zvrácení…“ (1 Kor 6,9).

Těmito činy jsem zranil především Boha, ale i svou dívku, která o ničem nevěděla, a samozřejmě sebe. Co horšího – patřil jsem přitom do křesťanského společenství. Ale to mi asi zachránilo život. Myslím si to proto, že na společných setkáních jsem mohl Boha ještě blíže poznat. Tam jsem uviděl díky četbě Písma svatého, že Ježíš léčí všechna zranění – a je jím i homosexualita. Když čteme 1. list Korinťanům, okamžitě to vidíme: „A takoví bývali někteří z vás. Ale dali jste se obmýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni pro jméno Pána Ježíše Krista a skrze Ducha našeho Boha“ (1 Kor 6,11). V těchto slovech jsem nelezl naději. Přikázání a Bohem zjevené slovo slouží k tomu, abychom se dostali do nebe, ale – co je důležité – jsou ve shodě s přirozeností člověka.

Takže když píši, že homosexualita je hřích-zranění, nikoli láska, jsem plně přesvědčen, že právě tak to je! Pochopit to – třebaže vím, že na vlastním příkladu to není lehké – je prvním krokem k uzdravení. Prosím tebe, který máš podobné sklony: Nedej si namluvit, že homosexualita je přirozená. Já, který jsem byl také v určité době homosexuál, to vím dobře. Nepíši to, abych tě strašil, ale proto, že Bůh mě obdaroval milostí z tohoto hříchu se dostat. Také tě prosím o to, ať první věc, kterou uděláš, až si přečteš tento dopis, bude to, že půjdeš ke zpovědi. I kdybys měl ve zpovědnici strávit dvě hodiny každý třetí den, udělej to!

Bůh si přeje tvé štěstí a já dobře vím, že homosexualita tomu velmi překáží. Lze to slyšet i v Ježíšových výrocích, jak určitě i sám v sobě cítíš, že takový nejsi a že se chceš změnit, ale stále klesáš. Pamatuj, nikdy se nevzdávej. Dokonce i apoštol Petr stále padal: když chtěl chodit po vodě, spadl do ní, třikrát zapřel Pána Ježíše, i když přísahal, že Ho nezradí. Ale Petr byl veliký, protože dokázal vždycky povstat. Nepočítá se to, kolikrát padneš či kolikrát s žádostivostí hledíš na jiného muže. Důležité je to, zda se chceš změnit, zda toužíš po uzdravení, zda umíš stanout před Bohem a říci: „Pane, vím, že jsem v Tvých očích červíček. Ale Tvůj červíček. Proto prosím, prokaž mi své milosrdenství a uzdrav mě. Vidíš, že padám, ale chci vstát a jít dál, k Tobě, můj Pane Ježíši, můj Spasiteli.“ Pokud nejsi schopen se ke slabosti přiznat, pokud v nitru necítíš lítost, modli se, abys ji zakusil, aby tě Bůh v srdci obdařil milostí lítosti.

Chci na tomto místě ještě jednou zdůraznit, že satan nás bude ustavičně odsuzovat. Ačkoli od mého uzdravení je to rok, stále mě satan obviňuje tím, že mi připomíná, kdo jsem byl. Dělá to, protože prohrál a protože zvítězilo Boží milosrdenství. Bůh sám nás ve svém slově utěšuje a praví: „Když se tedy někdo stal křesťanem, je to nové stvoření. To staré pominulo, nové nastoupilo“ (2 Kor 5,17). Nakonec chci shrnout, co jsem napsal. Měj na paměti, že Bůh nás stvořil, abychom byli svatí. Ježíš chce, abychom se obrátili, a udělá vše, aby se tak stalo. Omezuje Ho pouze naše svoboda. Proto přímo škemrám: Modli se za to, aby Bůh uzdravil tvé srdce, aby se zcela odevzdalo Jeho vůli. Že možná úplně nechápeš, co se s tebou opravdu děje, dáš se proto zcela Pánu Ježíši, protože On je naše Cesta a náš Život.

Za druhé, pokud už jsi v období uzdravování Bohem – je zde rovněž potřeba času – pamatuj na jedno: Ježíš tě nikdy, nikdy neodsuzuje. Když se obrátíš, chce ti podat svoji ruku. Nezapomínej ani na Marii, která je naše Maminka a která si přeje naše štěstí. A naším štěstím je svoboda v Bohu. Nikoli svoboda tohoto světa, ale Boží svoboda a láska, která opravdu dělá zázraky. Jestliže v srdci cítíš vinu, je to satanovo dílo, bojí se, že Tě ztratí.

Ale ty se neboj! Choď často do kostela, zpovídej se hned po každém poklesku, adoruj Ježíše, pros Ducha svatého o dar svobody a modli se růženec. Poslední události mě učí, že satan se bojí i posvěcených věcí. Proto u sebe měj růženec, kříž a svatý obrázek v peněžence. A bojuj o Boží svobodu, o očištění, o uzdravení, o rozvázání. A Bůh tě povede tak, že se sám budeš divit. Umožní ti opravdově milovat ženu – Jeho opravdovou láskou. Chci Ti popřát vroucí modlitbu, vytrvalost v boji – nebojuješ sám, ale s Bohem. Modlím se, aby Bůh obdaroval vytrvalostí každého, kdy chce skoncovat s homosexualitou, a těm, kteří mají zatvrzelé srdce, aby se jim otevřely oči. Aby viděli, jak milosrdný je Bůh, a ponořili se do Božího milosrdenství, do Ježíšovy milosti, do vnuknutí Svatého Ducha.


 

Přemek

 

Zdroj: http://www.milujte.se/storage/dalsi/milujte-se-2007-3.pdf